Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
TOS-5/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Pridobitev lastnih delnic družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 26. 02. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 26.02.2010