Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AIU-27/10

GORENJE, d.d., Velenje

Letni dokument

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Prikazana preglednica v pripetem dokumentu vsebuje vse javne objave v slovenskem in angleškem jeziku izdajatelja Gorenje, d.d., ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, javno objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 22.04.2010
Pripeti dokumenti:  Letni dokument