Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-600/10

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v prvem četrtletju nadaljuje trend pozitivnega poslovanja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe se je danes seznanil s prvo informacijo o rezultatih poslovanja v prvem četrtletju 2010. V okviru aktivnosti za izvedbo dokapitalizacije in prestrukturiranja finančnega dolga v sodelovanju z IFC – International Finance Corporation (World Bank Group) so banke, ki bodo pristopile k sindiciranemu kreditiranju, izrazile potrebo po pridobitvi podatkov o poslovanju Skupine Gorenje v prvem četrtletju 2010. Zato z namenom enakomerne obveščenosti vseh vlagateljev že pred objavo, predvideno v finančnem koledarju, javno objavljamo nekaj ključnih podatkov o poslovanju Skupine Gorenje v prvem četrtletju 2010. 

Svetovno gospodarstvo se je izvilo iz primeža recesije, a kljub optimizmu še vedno poslujemo v zaostrenih tržnih razmerah, ki zahtevajo nadaljevanje ukrepov, ki smo jih sprejeli že v letu 2009 in katerih glavni cilji je generiranje pozitivnega denarnega toka ter rasti tržnih deležev ob hkratnem ohranjanju produktivnih delovnih mest. Kljub nekaterim težavam, ki še vedno vztrajajo (negotove razmere na trgu dela, rast brezposelnosti in otežena dostopnost do bančnega financiranja), so se kupci na izboljšane razmere odzvali z večjim povpraševanjem po trajnih dobrinah, kar vključuje tudi naše izdelke. V Skupini Gorenje ocenjujemo, da se bo pozitiven trend nadaljeval in nam tudi v prihodnje omogočal ponovno doseganje rasti prihodkov in poslovanje s pozitivnim rezultatom. 

Celotno poročilo bo javno objavljeno v skladu s finančnim koledarjem, in sicer po seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., dne 26. 5. 2010.

Celotna objava je v pripetem dokumentu!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 06.05.2010