Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-58/10

GORENJE, d.d., Velenje

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi s 14. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v petek, 28.5.2010, ob 10. uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je
  • dne 29.4.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: MDS) k točki 4 dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta«
  • dne 3.5.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (v nadaljevanju: VZMD) k točki 4 dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta«
  • dne 3.5.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Home Products Europe B.V. (v nadaljevanju: HPE) k točki 4 dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta«
  • dne 7.5.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju: KAD) k točki 2 dnevnega reda »Povečanje osnovnega kapitala družbe«
Besedila so razvidna v pripetih dokumentih!
 
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
 
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 07.05.2010