Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-66/10

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine delničarjev družbe.

Sklic 15. skupščine in obrazložitev predlaganih sklepov sta v priloženih dokumentih.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 5. 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.05.2010