Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-701/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o izvolitvi predsednika nadzornega sveta družbe Salus, Ljubljana, d.d.

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu s pravili borze družba Salus, Ljubljana d.d., Mašera - Spasićeva ulica 10, Ljubljana, obvešča delničarje in zainteresirano javnost, da je nadzorni svet družbe Salus, Ljubljana, d.d. na svoji 1. izredni seji 2010 izvolil za predsednika nadzornega sveta g. Borisa Šefmana.

Boris Šefman, roj. 05.04.1951 je dolgoletni član nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d.. V tem času se je kot namestnik predsednika nadzornega sveta dobro spoznal s poslovanjem družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

Navedena zamenjava na mestu predsednika nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. se je izvršila, zaradi smrti dosedanjega predsednika Igorja Jenka o čemer, smo zainteresirano javnost obvestili dne 12.02.2010.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 21. 05. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
Uprava
Datum: 21.05.2010