Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QR-43/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Objava nerevidiranega četrtletnega poročila delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje januar - marec 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe za obdobje prvih treh mesecev leta 2010.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 28. 05. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
Uprava
Datum: 28.05.2010