Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NI-18/10

GORENJE, d.d., Velenje

Formalni začetek postopka povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je včeraj, 15. 7. 2010 na svoji 44. seji podprl sklep uprave z dne 8. 7. 2010 za drugo dokapitalizacijo družbe skladno s sklepom delničarjev, sprejetim na skupščini dne 28. 5. 2010. S tem se je formalno začel postopek za povečanje osnovnega kapitala za največ 7.832.064,76 EUR, ki bo izvedeno z izdajo največ 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki bodo z obstoječimi delnicami tvorile isti razred. K dokapitalizaciji bodo iz naslova prednostne pravice do vpisa novih delnic povabljeni vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo družbe Gorenje, d.d. Delnice, ki jih obstoječi delničarji na podlagi prednostne pravice ne bodo vpisali, bo uprava v soglasju z nadzornim svetom ponudila v odkup tretjim osebam.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 16.07.2010