Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-41/10

GORENJE, d.d., Velenje

Polletno poročilo

Gorenje v prvem polletju krepko nad pričakovanji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Nerevidirano polletno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar – junij 2010 je na svoji 2. seji dne 26.8.2010 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 26.08.2010
Pripeti dokumenti:  Sporočilo uprave,  Polletno poročilo