Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1054/10

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje ni podpisalo pisma o nameri o otvoritvi tovarne v Zaječaru

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Glede na neresnične objave v srbskih medijih, da je Gorenje podpisalo predhodni dogovor o otvoritvi tovarne v mestu Zaječar, smo se dolžni odzvati z naslednjim pojasnilom. 

Ministrstvo za gospodarstvo in regionalni razvoj Republike Srbije je predstavnike Gorenja seznanilo z možnostjo vlaganj v industrijsko proizvodnjo v Zaječarju. Gorenje, ki v skladu s smernicami strateškega načrta, ki predvideva nadaljnjo internacionalizacijo proizvodnje, skrbno spremlja priložnosti za morebitne prevzeme in donosne investicije, in je dolžno preučiti vsako priložnost, ki bi lahko pozitivno vplivala na poslovanje in nadaljnji razvoj Skupine. Uprava Gorenja poudarja, da so pogovori o investicijski priložnosti v začetni fazi, da v zvezi s tem ni bil podpisan noben dokument in še ni bila sprejeta nobena odločitev.

Če bi se Gorenje srednjeročno odločilo za vlaganja v mestu Zaječar v Srbiji, bo - v skladu s smernicami korporativnega komuniciranja - o tem proaktivno in pravočasno obvestilo delničarje in javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 31.08.2010