Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
FC-37/10

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba finančnega koledarja za leto 2010

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo o spremembi finančnega koledarja družbe Gorenje, d.d., Velenje, in sicer bo Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2010 objavljeno 23. 11. 2010 popoldne.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 06.10.2010