Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1349/10

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo javnosti v zvezi z zaključkom dokapitalizacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., obvešča javnost, da se je včeraj, 16.11.2010, zaključil postopek povečanja osnovnega kapitala. Skupni znesek vplačil ni dosegel zahtevanega praga uspešnosti dokapitalizacije (70%), zato postopek povečanja osnovnega kapitala ni bil uspešen. Vsem delničarjem, ki so vpisali in vplačali nove delnice v postopku, bo družba v skladu z določili prospekta za ponudbo delnic javnosti z dne 9.9.2010, vrnila denarna sredstva na račune brez obresti v roku 15 dni od zaključka dokapitalizacije, torej do 1.12.1010.

Rezultati jesenske dokapitalizacije ne bodo vplivali na izvajanje nadaljnjih poslovnih aktivnosti Skupine Gorenje, saj pri pripravi poslovnega načrta za leto 2010 in strateškega načrta za obdobje 2010-2013 nismo vključili učinkov jesenske dokapitalizacije.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 17.11.2010