Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1512/10

GORENJE, d.d., Velenje

Rast Gorenja tudi v naslednjem letu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na 5. seji, dne 20.12.2010 obravnaval in potrdil poslovni načrt Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2011.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 21.12.2010