Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1538/10

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23.12.2010 je član nadzornega sveta gospod Drago Krenker na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 12.092,54 EUR odsvojil 920 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu gospod Drago Krenker nima več v lasti delnic Gorenja, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 24.12.2010