Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-79/11

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje načrtuje investicijo v Zaječarju

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 24. januar 2011Potem ko je Ministrstvo za gospodarstvo in regionalni razvoj Republike Srbije seznanilo Gorenje z možnostjo naložbe v obstoječ industrijski kompleks v Zaječarju, je Gorenje skrbno preučilo dano ponudbo in v preteklih tednih s srbskim ministrstvom ter pristojnimi organi Mesta Zaječar uskladilo izhodišča za uspešno izvedbo investicijskega projekta.

Industrijski kompleks v Zaječarju obsega dve hali v skupni velikosti 18.000 m2, ki stojita na 14 ha zemljišča. Gorenje bo v kompleksu postavilo montažno linijo za pralne in sušilne stroje. Vse pralne in sušilne stroje bo Gorenje proizvajalo na matični lokaciji v Velenju, v Zaječarju pa se bo izvajala montaža aparatov namenjenih prodaji v Srbiji in nekaterih vzhodnoevropskih državah, kar bo omogočilo izkoriščanje prednosti carinskega sporazuma, ki ga je Srbija sklenila z Rusijo in nekaterimi drugimi državami Vzhodne Evrope. S tem si bo Gorenje zagotovilo večji obseg prodaje na teh trgih, ki so z vidika dobičkonosnosti zelo pomembni za Gorenje. Naložba v Zaječar bo tako pozitivno vplivala na obseg proizvodnje pralnih in sušilnih strojev v Velenju in s tem na ohranitev delovnih mest na tej lokaciji.

V Zaječarju je načrtovana tudi vzpostavitev proizvodnje kopalniških umivalnikov iz umetnih mas, ki jih hčerinsko podjetje Gorenje Notranja oprema zdaj proizvaja v Šoštanju v okviru proizvodnega programa »Kopalnice«. Proizvodnja umivalnikov na tej lokaciji zaradi nerentabilnosti ni več mogoča. S selitvijo dela proizvodnega programa »Kopalnice« v Srbijo se bo število zaposlenih podjetja Gorenje Notranja oprema v Šoštanju predvidoma v drugi polovici leta zmanjšalo s sedanjih 132 na približno 50 zaposlenih. V skladu z dosedanjo prakso si bo Gorenje prizadevalo zagotoviti zaposlitev presežnih delavcev iz Šoštanja znotraj Skupine Gorenje.

Lokacija v Zaječarju nudi tudi možnost proizvodnje komponent in širitve dejavnosti Skupine Gorenje na področju ekologije v skladu s strateškim načrtom Skupine postati vodilni ponudnik celovitih storitev ravnanja z odpadki v Jugovzhodni Evropi.

Gorenje bo v roku 12 mesecev od sklenitve vseh obvezujočih pogodb vzpostavilo izvajanje načrtovanih poslovnih dejavnosti v Zaječarju in bo v roku treh let zagotovilo zaposlitev 300 oseb. Načrtovana začetna investicija bo znašala približno 2,9 milijona evrov.

Republika Srbija bo v skladu s programom aktivnega pospeševanja odpiranja novih delovnih mest podprla Gorenjev projekt z nepovratnimi sredstvi in z vlaganji, ki bodo izboljšala infrastrukturo industrijskega kompleksa.  

Gorenje je v Srbiji že prisotno z dvema proizvodoma lokacijama. V Valjevu je vzpostavilo proizvodno središče za hladilno-zamrzovalne aparate, v tovarniškem kompleksu v Stari Pazovi pa proizvaja grelnike vode. Odločitev o naložbi v Zaječar so v Gorenju sprejeli v skladu s strateškimi usmeritvami, ki predvidevajo delno internacionalizacijo proizvodnje oziroma selitev proizvodnje izdelkov iz nižjih cenovnih razredov v stroškovno ugodnejše države in ohranitev proizvodnje izdelkov z višjo dodano vrednostjo v Sloveniji. 

Partnerji predvidevajo, da bo sporazum o izvedbi Gorenjeve naložbe v Zaječarju med Vlado Republike Srbije, Mestom Zaječar in Gorenjem sklenjen do konca januarja 2011.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 24.01.2011