Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-748/11

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje prodalo svoj delež v družbi Istrabenz Gorenje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., je 20. junija popoldne sklenilo pogodbo za prodajo svojega celotnega deleža v družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o. Kupec Gorenjevega 46,5507-odstotnega deleža v omenjeni družbi je Petrol.

Sklenjena pogodba bo stopila v veljavo, ko bodo izpolnjeni vsi odložni pogoji, dogovorjeni s pogodbo. Rok za izpolnitev odložnih pogojev je 31. julij 2011.

Odprodaja deleža v družbi Istrabenz Gorenje je v skladu z Gorenjevim načrtom  dezinvestiranja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 21.06.2011