Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-39/11

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 31. 8. 2011 dalje do dneva izteka predpisanega roka.


Uprava
Datum: 31.08.2011