Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-555/11

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KRKA – dobitnica posebne nagrade Zlati Portal za najbolj odprto delniško družbo 2007-2011 in GORENJE- dobitnica nagrade Portal za odprto družbo 2011

Ocenjevalna komisija Ljubljanske borze že šestnajstič po vrsti podeljuje nagrado Portal, nagrado za najbolj odprto delniško družbo. Ocenjevalna komisija, sestavljena iz vrst vlagateljev, analitikov, novinarjev in borze, je ocenjevala borzne družbe po desetih kriterijih glede kakovosti obveščanja, korporativnega upravljanja, strategije komuniciranja in odnosa do vlagateljev v obdobju od oktobra 2010 do septembra 2011.

Borzne družbe so v zadnjih 12 mesecih delovale v težkih gospodarskih razmerah, v katerih je bilo za vlagatelje še toliko pomembneje hitro, jasno in odprto obveščanje o preteklem poslovanju, o morebitnih odstopanjih od načrtovanega in o načrtih družbe. V ožji izbor ocenjevanja za nagrado Portal so se uvrstile naslednje borzne družbe (navedene po abecednem vrstnem redu):

  • Gorenje, d. d.,
  • Krka, d. d.,
  • Mercator, d. d.,
  • Nova KBM d.d,
  • Petrol, d. d..

Komisija letos in s tem že petič zapored ocenjuje družbo Krka d.d. kot najbolj odprto borzno družbo v Sloveniji in ji podeljuje poseben Zlati Portal za najbolj odprto delniško družbo v obdobju 2007 - 2011. Konsistentnost v obveščanju tako domače kot mednarodne javnosti, ohranjanje visoke strokovne ravni v stikih z vlagatelji ter stalno izpopolnjevanje prakse glede na mednarodne trende so odlike, ki delajo nagrajenko za vzor ostalim borznim družbam. Komisija želi posebej nagraditi trud, ki ga nagrajenka skozi leta vlaga v ohranjanje dosežene ravni kvalitete brez odklonov in večjih nihanj, kakor tudi v razvijanje novih poti na področju korporativnega obveščanja. Komisija ne dvomi, da so vse navedene aktivnosti nagrajenki vsakoletni izziv in s posebno nagrado Zlati Portal izreka posebno pohvalo nagrajenki za njeno odličnost preteklih let. 

Komisijo veseli, da se je jubilejni nagrajenki letos tesno približala družba, ki s svojimi visokimi standardi transparentnosti v Sloveniji kaže smer drugim borznim družbam na področju korporativnega obveščanja in upravljanja. Komisija za navedene dosežke podeljuje družbi Gorenje nagrado Portal za odprto delniško družbo 2011. Velika odzivnost na potrebe strokovne javnosti, kvalitetno periodično obveščanje ter mednarodna odprtost so bile letošnje, posebej opažene odlike nagrajenke.

Komisija letos izkorišča možnost podelitve priznanja tudi za posebne dosežke. Posebno priznanje za najboljšo ekipo za odnose z vlagatelji v letu 2011 dobi ekipa družbe Nova KBM d.d. Nagrajena ekipa je v ocenjevalnem obdobju pokazala izjemen trud in strokovnost pri komuniciranju z vlagatelji in strokovno javnostjo.

Na podlagi spremljanja kvalitete korporativnega obveščanja in upravljanja borznih družb v zadnjih 12 mesecih je komisija za nagrado PORTAL 2011 tudi letos za borzne družbe oblikovala svoja priporočila (objavljena tudi na spletni strani borze www.ljse.si v zavihku Za izdajatelje/Nagrada Portal).

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 16.12.2011
Pripeti dokumenti:  nagrajenci Portal 2011,  Krka,  Gorenje,  NKBM