Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-203/12

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje seli proizvodnjo štedilnikov iz Finske na Češko

Selitev je del procesa optimizacije proizvodnih lokacij

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, Lahti/Finska, 5. 3. 2012 – Skupina Gorenje bo do septembra 2012 preselila proizvodnjo štedilnikov iz tovarne v Lahtiju na Finskem v svojo tovarno kuhalnih aparatov Mora Moravia na Češkem. Finska tovarna, ki jo je Skupina Gorenje pridobila ob prevzemu skandinavske družbe Asko, bo svoja vrata zaprla do julija 2012. Selitev proizvodnje iz Finske na Češko je del procesa prestrukturiranja proizvodnih lokacij Skupine Gorenje z namenom doseganja ciljev, zastavljenih v strateškem načrtu za obdobje 2012-2015.

Skupina Gorenje je finsko tovarno štedilnikov pridobilo ob prevzemu skandinavskega proizvajalca gospodinjskih aparatov Asko leta 2010. Lanski obseg proizvodnje je znašal približno 53.000 štedilnikov. V tovarni je trenutno zaposlenih 106 oseb.

Postopek selitve proizvodnje bo zaključen do septembra 2012, ko se bo pričela proizvodnja istih štedilnikov v Gorenjevi tovarni Mora Moravia na Češkem. Skupina Gorenje s tem korakom optimizira proizvodne stroške na ravni Skupine Gorenje in povečuje svojo konkurenčnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 05.03.2012