Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1261/12

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenju dolgoročno sindicirano posojilo Sberbank Europe v višini 50 milijonov evrov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Ljubljana, Velenje, 14. december 2012 – Gorenje,d.d., in Banka Volksbank,d.d., sta 11. decembra podpisala sindicirano posojilo v sklopu skupine Sberbank Europe, v katerem sodelujejo naslednje članice: Banka Volksbak d.d. iz Slovenije, Volksbank Srbija, Volksbank Hrvaška in Volksbank Slovaška. Dolgoročno posojilo v višini 50 milijonov evrov je dokaz zaupanja skupine Sberbank Europe v Gorenjevo strategijo in uspešno izvajanje strateških aktivnosti, kot je prestrukturiranje proizvodnje. Gre za aktivnosti, s katerimi Gorenje krepi dobičkonosnost poslovanja.

Gorenje s prejetim posojilom ne povečuje svoje zadolženosti, bo pa znatno izboljšalo strukturo ročnosti posojil in sicer bo delež dolgoročnih posojil ob koncu leta znašal že dve tretjini, kar je najboljša struktura ročnosti od razmaha gospodarske krize leta 2008. Hkrati pa Gorenje pospešeno znižuje bruto zadolženost. V prvih devetih mesecih se je razdolžilo za 28 milijonov evrov bruto, do konca leta pa bodo v družbi nivo  zadolženosti še dodatno znižali. 

Ročnost prejetega posojila je pet let.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 14.12.2012