Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1305/12

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Konzorcij lastnikov Mercatorja in družba Mercator, d.d., sklenila memorandum o sodelovanju

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Konzorcij delničarjev družbe Mercator, d.d., ki so imetniki delnic, ki skupaj predstavljajo 53,18 odstotka osnovnega kapitala družbe Mercator, d.d., in Mercator, d.d., so sklenili Memorandum o sodelovanju. Memorandum določa pogoje, obseg in trajanje sodelovanja med konzorcijem delničarjev in družbo v postopku prodaje delnic družbe.

 

Obvestilo bo od 20.12.2012 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 20.12.2012