Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-242/13

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Sklic 22. redne seje skupščine družbe Delo Prodaja, d.d.

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Statuta družbe in veljavne zakonodaje družba Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana objavlja sklic 22. redne seje skupščine Delo Prodaja, d.d., ki bo 28. avgusta 2013 ob 13. uri na sedežu družbe, na Dunajski 5, 1000 Ljubljana.

Dnevni red seje, obrazložitev posameznih točk ter obrazca za prijavo udeležbe in pooblastilo sta v prilogi.

To sporočilo bo od 25.7.2013 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj petih let.

 

Uprava družbe