Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PR-16/13

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Dopolnitev

Oba navedena dokumenta sta na razpolago na sedežu izdajatelja ter na vseh mestih za vpis in vplačilo novo izdanih delnic, objavljena pa sta tudi na spletnih straneh www.gorenje.com, www.nlb.si in tudi na www.dmbzwbk.pl od 20.11.2013 dalje.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 19.11.2013