Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1249/13

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je v petek, 20.12.2013 izplačala imetnike 8-mesečnih komercialnih zapisov, ki so bili izdani 25.4.2013, v skupni nominalni vrednosti 24,2 milijona evrov.

Na dan 20.12.2013 so v izplačilo zapadli 8-mesečni komercialni zapisi z oznako GRV01, družbe Gorenje, d.d., ki so bili izdani 25.4.2013, v skupni nominalni vrednosti 24,2 milijona evrov in z obrestno mero 4,45 %. Namen izdaje komercialnih zapisov je bilo sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 23.12.2013