Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-8/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2013

Celotno revidirano konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d za leto 2013 je na vpogled na sedežu družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, vsak delavnik od 25.03.2014 do vključno 25.4.2014 v tajništvu uprave med 9.00 in 12.00 uro in na spletni strani www.salus.si.


To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 24. 03. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 24.03.2014