Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
DOC-5/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., družba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja Izjavo uprave in nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 24. 03. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 24.03.2014