Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-18/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o nakupu 11.881 delnic SALR z odložnim pogojem

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja naslednje sporočilo:             

Družba Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana (kupec), je dne 25.3.2014 s Slovensko odškodninsko družba, d.d., in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., (prodajalca) sklenila Pogodbo o nakupu 11.881 delnic družbe Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., po ceni 290 EUR za delnico. Pogodba o nakupu delnic je sklenjena pod odložnim pogojem in stopi v veljavo z dnem, ko bodo delničarji skupščine družbe Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana sprejeli sklep o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala, v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah.

 

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 28. 03. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka. 

 

Uprava
Datum: 28.03.2014