Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QR-50/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - marec 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe in skupine SALUS za obdobje prvih treh mesecev leta 2014.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 30. 05. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 30.05.2014