Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-62/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - junij 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine SALUS za I. polletje leta 2014.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29. 08. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 29.08.2014