Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PR-10/14

GORENJE, d.d., Velenje

Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je dne 23.10.2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-8/2014-3 z dne 23.10.2014 o potrditvi prospekta za uvrstitev 73.000 obveznic na ime GV01 v trgovanje na organiziranem trgu.

Prospekt za uvrstitev obveznic GV01 v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 23.10.2014