Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-96/15

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje načrtuje tretjo izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., načrtuje tretjo izdajo komercialnih zapisov z ročnostjo 10 mesecev, ki bo izvedena 20. 2. 2015, po letni obrestni meri  2,20 %.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila danes, 13. 2. 2015.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja družba Alta Invest.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 13.02.2015