Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-124/15

GORENJE, d.d., Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., sporoča, da je uspešno zaključila izdajo 10-mesečnih komercialnih zapisov. Komercialni zapisi z oznako GRV03 nosijo 2,20-odstotno obrestno mero, skupna nominalna vrednost izdaje v prvem krogu vpisa pa znaša 27 milijonov EUR. Komercialne zapise bo mogoče kupiti tudi še v drugem krogu vpisa od 2.3.2015 do 1.12.2015 do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 30 milijonov evrov.

Gorenje, d.d., je na Ljubljansko borzo posredovalo zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov, ki so bili vpisani in vplačani v prvem krogu, v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.

Več informacij glede komercialnih zapisov, možnosti vpisa v drugem krogu vpisa ter njihove naknadne prodaje je vsebovanih v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 26.02.2015
Pripeti dokumenti:  Predstavitveni dokument GRV03