Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-615/15

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje podpisalo pogodbo o prodaji večinskega deleža v družbi Gorenje Surovina

Skupina Gorenje se v skladu z zastavljeno strategijo osredotoča na osrednjo dejavnost izdelki in storitve za dom

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, Grodzisk Mazowiecki (Poljska), 24. julij 2015 – Gorenje, d. d., je s poljsko družbo Tesla Recycling S. K. A., ki je hčerinska družba Elemental Holdinga S. A., podpisalo pogodbo o prodaji večinskega lastniškega deleža v hčerinskem podjetju Gorenje Surovina, d. o. o., vključno s hčerinskimi družbami Kemis Valjevo, d. o. o., Kemis BH, d. o. o., in Cleaning System S, d. o. o., Šabac.

Nadzorni svet Gorenja je 22. julija 2015 soglašal s sklepom uprave o prodaji 69,32 % deleža v družbi Gorenje Surovina. Kupec bo pogodbeno dogovorjeno kupnino, ki temelji na pošteni vrednosti celotnega podjetja Gorenje Surovina v višini 29,2 milijona evrov, zmanjšani za dolg ob zaključku transakcije, poravnal v treh obrokih, varnost in zanesljivost plačila kupnine pa bo zavaroval z zastavo deleža ter pristopom k dolgu družbe Elemental Holding.

V podporo nadaljnjemu razvoju družbe Gorenje Surovina ter z namenom zagotovitve še večje zanesljivosti izvršitve transakcije, Skupina Gorenje in Skupina Elemental Holding ostajata partnerja v podjetju Gorenje Surovina v obdobju najmanj naslednjih treh let. V tem obdobju pa bosta vodila nadaljnja pogajanja glede dezinvestiranja preostalega dela naložbe Gorenja v podjetju.

Ob podpisu je Pawel Jarski, direktor Elemental Holdinga, poudaril, da gre za največjo poljsko naložbo v Sloveniji, član uprave Gorenja, dr. Peter Groznik, pa je izjavil : »V skladu s strategijo se v Gorenju osredotočamo na osnovno dejavnost razvoja, proizvodnje in prodaje gospodinjskih aparatov. Podpis pogodbe o prodaji večinskega deleža v podjetju Gorenje Surovina predstavlja naslednji korak h krepitvi temeljne dejavnosti, hkrati pa bo prodaja pomembno vplivala tudi na nadaljnje razdolževanje in finančno stabilnost naše Skupine.«

Elemental Holding S. A. je vodilna poljska skupina na področju zbiranja in predelave odpadnih kovin. Preko svojih hčerinskih družb na Poljskem, Slovaškem, v Litvi in v Turčiji je ključni igralec v segmentu neželeznih kovin, elektronskega odpada ter avtomobilskih katalizatorjev. Delnice podjetja kotirajo na Varšavski borzi, trenutna tržna kapitalizacija podjetja pa presega 160 milijonov evrov. Tesla Recycling je vodilno podjetje na poljskem trgu v recikliranju integriranih ter tiskanih vezij ter električnega in elektronskega odpada. Celovit nabor storitev, ki jih zagotavlja Tesla Recycling, vključuje tehtanje, nakladanje, prevoz in predelavo, vključno z recikliranjem odpadne električne in elektronske opreme, kot tudi železa in barvnih kovin. Tesla Recyling je hčerinska družba Elemental Holdinga.

Uprava Gorenja zaključuje tudi pogajanja o možnosti odprodaje lastniškega deleža v družbi Publicus, d.o.o., in njenem hčerinskem podjetju Ekogor družbi HIS, d.o.o., Ljubljana, ki je trenutno 49-odstotni lastnik Publicusa. Sočasno pa preučuje možnosti dezinvestiranja nekaterih ostalih družb s področja netemeljnih dejavnosti Skupine Gorenje. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 24.07.2015