Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TA-14/15

ŽITO, d.d., Ljubljana

Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Žito d.d.

Danes, dne 22.10.2015, je bil v časniku Delo objavljen oglas - Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Žito d.d. Omenjeni oglas se nahaja v priloženem dokumentu.

Prospekt za odkup delnic in izjava (obrazec IZJ-DEN) sta objavljena na povezavi:

http://www.ilirika.si/novinarsko_sredisce/novice/novica.aspx?id=34157.

 

Žito d.d.
Uprava
Datum: 22.10.2015
Pripeti dokumenti:  Prevzemna ponudba - oglas