Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-442/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 16. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 16. korespondenčni seji, ki je potekala od 28.6. do 29.6.2016, dal upravi soglasje za podpis predlagane kreditne pogodbe.

Obvestilo bo od 29.6.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 29.06.2016