Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
FC-39/16

GORENJE, d.d., Velenje

Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2017

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., objavlja finančni koledar za poslovno leto 2017, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 10.11.2016