Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-782/17

ABANKA d.d., Ljubljana

Abanka d.d. je podpisala pogodbo o prodaji deleža v hčerinski družbi Aleasing d.o.o., Ljubljana

Abanka d.d. je dne 18. 7. 2017 s kupcem Banka Sparkasse d.d., Ljubljana podpisala pogodbo o prodaji 100 % poslovnega deleža v hčerinski družbi Aleasing d.o.o., Ljubljana.

Pogodba določa, da bo poslovni delež prešel na kupca po izpolnitvi odložnih pogojev, ki med drugim vključujejo pridobitev soglasij nadzornih organov. V okviru podpisane pogodbe družba sicer posluje običajno in do izpolnitve odložnih pogojev bo Abanka d.d. še naprej imetnik poslovnega deleža v družbi.  

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Abanke d.d. od 25. julija 2017 in bo dostopno najmanj 5 let.

  

 

Uprava banke
Datum: 25.07.2017