Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-150/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi s predhodnimi obvestili o preučevanju priložnosti za strateška partnerstva Gorenje, d. d., posreduje informacijo o stanju doslej izvedenih aktivnosti.

Dne 7. marca 2018 je Gorenje, d. d., prejelo 4 nezavezujoče ponudbe s strani zainteresiranih strateških partnerjev. Vsi so aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in prihajajo iz Azije.

Gorenje, d. d., bo dne 13. marca 2018 pregledalo prejete nezavezujoče ponudbe ter objavilo naslednjo informacijo o postopku do 15. marca 2018. Upoštevajoč določila podpisanih pogodb o zaupnosti z zainteresiranimi strateškimi partnerji Gorenje, d. d., ne bo komentiralo morebitnih špekulacij v medijih glede imen zainteresiranih partnerjev.

Po preučitvi prejetih nezavezujočih ponudb s strateškega vidika bodo določeni potencialni investitorji povabljeni k izvedbi postopka skrbnega pregleda.

V postopku izvedbe skrbnega pregleda bodo potencialni partnerji prejeli dodatne informacije, prav tako pa jim bodo omogočeni dostop do virtualne podatkovne sobe s podatki o Skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij Skupine Gorenje ter sestanki z vodstvom Skupine.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 08.03.2018