Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-162/18

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., objavlja spremembo predvidenega datuma objave sklepov 25. redne skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d., ki bo 17. 7. 2018 in ne 11. 5. 2018, kot je bilo sprva napovedano. 

Spremenjen finančni koledar za poslovno leto 2018 se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 08.03.2018