Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-166/18

GORENJE, d.d., Velenje

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja Izjavo o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki se nanaša na poslovno leto 2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 09.03.2018