Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-195/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi z objavo z dne 8. marca 2018 glede procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva, Gorenje, d. d., objavlja naslednje pojasnilo glede poteka postopka.

Gorenje je 13. marca 2018 poleg štirih nezavezujočih ponudb, o katerih smo javnost že obvestili, prejelo še peto nezavezujočo ponudbo. Ponudbo je posredoval potencialni strateški partner iz Evrope, ki deluje v panogi gospodinjskih aparatov.

Po podrobni analizi in pregledu poslovnih in drugih elementov vseh petih nezavezujočih ponudb za strateško partnerstvo, je Gorenje 3 potencialne partnerje v procesu povabilo v fazo skrbnega pregleda. Vsi trije prihajajo iz Azije, so aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in so posredovali ponudbo za prevzem večinskega deleža v podjetju (najmanj 50% + 1 delnica celotnega delniškega kapitala).

V procesu skrbnega pregleda bomo potencialnim partnerjem od 23. marca 2018 naprej zagotovili dostop do Virtualne podatkovne sobe o Skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij Skupine Gorenje ter sestanke s poslovodstvom podjetja v aprilu 2018.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 8. maj 2018.

Upoštevajoč določila podpisanih pogodb o zaupnosti z zainteresiranimi strateškimi partnerji Gorenje, d.d., ne bo komentiralo morebitnih špekulacij v medijih ali javnosti glede imen zainteresiranih partnerjev.

Naslednje obvestilo o postopku bomo posredovali do 15. maja 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 14.03.2018