Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-199/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o postopku prodaje družbe Gorenje Surovina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s strateško usmeritvijo osredotočanja na osnovno dejavnost družba Gorenje, d. d., nadaljuje s postopkom prodaje družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb.

Gorenje je do 16. marca 2018 prejelo sedem nezavezujočih ponudb zainteresiranih strateških in finančnih vlagateljev. Po analizi prejetih ponudb je Gorenje pet potencialnih vlagateljev povabilo v fazo skrbnega pregleda družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb. V procesu skrbnega pregleda bomo izbranim potencialnim vlagateljem od tedna, ki se začne 19. marca 2018, omogočili dostop od podatkov v okviru virtualne podatkovne sobe, obisk izbranih lokacij družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb ter sestanke s poslovodstvi omenjenih družb.

Skladno s procesnimi dokumenti Gorenje pričakuje zavezujoče ponudbe za nakup družbe Gorenje Surovina, d. o. o., in njenih odvisnih družb najkasneje do 29. maja 2018.

O poteku postopka prodaje bomo javnost obveščali skladno z zakonodajo ter pravili Ljubljanske in Varšavske borze.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 16.03.2018