Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-304/18

GORENJE, d.d., Velenje

V Gorenju se nadaljujejo pogajanja o novi podjetniški kolektivni pogodbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Predstavniki uprave in reprezentativnega sindikata v Gorenju nadaljujejo pogajanja o celoviti prenovi podjetniške kolektivne pogodbe. Pogajalski strani sta v konstruktivnem dialogu močno zbližali stališča o odprtih vprašanjih, vendar jima do zastavljenega roka še ni uspelo uskladiti končnega besedila nove kolektivne pogodbe. Tako delodajalska kot sindikalna stran se strinjata, da je kakovostna in učinkovita prenova podjetniške kolektivne pogodbe nujna za zagotavljanje prihodnjega razvoja podjetja, zato sta sklenili dogovor, da pogajanja zaključita do konca maja 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 19.04.2018