Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-372/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija številka 4 o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi predhodno objavljenih informacij v povezavi s procesom preučevanja priložnosti za strateška partnerstva, Gorenje, d. d., posreduje naslednje pojasnilo glede poteka postopka:

Gorenje, d. d., je 8. maja 2018 prejelo 3 zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije.

Gorenje, d. d., bo skupaj z nekaterimi večjimi delničarji, ki so sodelovali v postopku preučevanja priložnosti za strateška partnerstva in so zavezani k zaupnosti in mirovanju, pregledalo prejete zavezujoče ponudbe ter objavilo naslednjo informacijo o postopku do 15. maja 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 08.05.2018