Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-388/18

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 26. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d. d., sklicujeta 26. skupščino delničarjev družbe Gorenje, d. d., ki bo v torek, 12. junija 2018, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Sklic 26. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Marko Voljč, l.r
Datum: 11.05.2018