Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-400/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o objavi prevzemne namere za odkup vseh delnic družbe Gorenje, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d. d., je 11. 5. 2018 s strani pooblaščenega člana prevzemnika HISENSE Luxemburg Home Applinace Holdings S.ar.l., Luxemburg (v nadaljevanju: »Prevzemnik«) prejela obvestilo  o Prevzemni nameri za odkup delnic družbe Gorenje, d. d.

Prevzemnik v Prevzemni nameri navaja, da namerava podati prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Gorenje Gospodinjski aparati, d. d., skladno v veljavno relevantno zakonodajo.

Prevzemna namera je bila dne 11. 5. 2018 objavljena tudi v časopisu DELO.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 11.05.2018