Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-24/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

V Gorenju, d. d., smo 25. 5. 2018 od družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg prejeli obvestilo, da je družba 23. 5. 2018 povečala delež glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d. na 27,75% delež vseh glasovalnih pravic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 25.05.2018