Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-26/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

25. 5. 2018 smo od družbe HOME PRODUCTS EUROPE B.V., BEEKHUIZENSEWEG 67, 6881 AE, VELP, Nizozemska, prejeli obvestilo, da je HOME PRODUCTS EUROPE B.V., 23. 5. 2018 odsvojil 1.220.984 delnic oz. 4,999% vseh delnic družbe Gorenje, d. d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 25.05.2018