Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-503/18

GORENJE, d.d., Velenje

V Gorenju uskladili novo kolektivno pogodbo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in predstavniki zaposlenih v Gorenju smo uskladili novo podjetniško kolektivno pogodbo, ki delavcem zagotavlja ohranitev visoke ravni varovanja delavskih pravic, podjetju pa dolgoročne prihranke in dobre temelje za prihodnji razvoj. Z novo kolektivno pogodbo nadomeščamo skoraj tri desetletja star dogovor med podjetjem in zaposlenimi ter ga prilagajamo ne le novi zakonodaji, temveč tudi novim razmeram na trgu.

Podpis kolektivne pogodbe je posledica dobrega socialnega dialoga, ki v Gorenju traja že skoraj desetletje, ter več kot dveh let prizadevanj obeh strani po prenovi kolektivne pogodbe. V zadnjih treh mesecih so pogajanja potekala pospešeno, saj sta se pogajalski strani srečevali tudi večkrat tedensko. Pogodba in z njo povezane pravice začnejo veljati takoj.

Kot je ob podpisu pojasnil delavski direktor v Gorenju Drago Bahun, je prenovljena kolektivna pogodba dobra, saj »v Gorenju visoko raven delavskih pravic gojimo že od ustanovitve podjetja. Zavedamo se, da mora podjetje do zaposlenih ravnati odgovorno ne samo pri zagotavljanju primernega plačila za njihovo delo, temveč tudi na drugih področjih. Nova kolektivna pogodba jim zagotavlja višjo raven pravic tako v primerjavi z zakonodajo kot tudi s panožno kolektivno pogodbo. Prepričan sem, da bo predstavljala kakovostne temelje za prihodnja desetletja.«

Predsednik sindikata SKEI Gorenje Žan Zeba: »Menimo, da je podpis nove kolektivne pogodbe Gorenja uspeh za obe strani, tako za upravo kot za zaposlene. Z uspešnim dogovorom smo dokazali, da je mogoč korekten socialni dialog, ki se naj nadaljuje tudi s prihodom novega lastnika. Sindikat SKEI Gorenje bo tudi v prihodnje kar najbolj ščitil interese zaposlenih.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 01.06.2018