Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-28/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

Gorenje, d. d., je 8. 6. 2018 od družbe Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma, Kadomacity, 571-8501 Osaka, Japonska prejelo obvestilo, da je Panasonic Corporation 8. 6. 2018 sprejel prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg in bo na tej podlagi odsvojil vse delnice družbe Gorenje, d. d., ki jih ima. Skupno bo na ta način odsvojil 2.623.664 delnic, kar predstavlja 10,7419% vseh delnic Gorenja d. d. Po zaključku transakcije Panasonic Corporation v družbi Gorenje, d. d., ne bo imel več lastniškega deleža.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d. d.
Datum: 08.06.2018